Як оформити номер PESEL громадянинам України, які втікли з цієї країни перед війною і перетнули кордон польсько-український?

Як подати заявку на номер PESEL?

Відповідно до ст. 4 сек. 2-21 спеціального закону заява про надання громадянину України номера PESEL подається особисто за місцезнаходженням відповідної Гміни в письмовій формі з розбірливим власноручним підписом, заповненою заявником або працівником цього органу на підставі даних, наданих заявником.

Від імені недієздатної або обмежено дієздатної особи, яка претендує на отри

мання номера PESEL, цю заяву має подати один із батьків, опікун,куратор, тимчасовий опікун, зазначений у ст. 25 спеціального закону, або особа, яка фактично доглядає за дитиною.

При подачі заяви від особи заявника знімаються відбитки пальців. Однак, відбитки пальців не знімають у осіб:

1) які не досягли 12 років;
2) з яких тимчасово фізично неможливо взяти відбитки жодного з пальців;
3) з якого зняти відбитки пальців фізично неможливо.

Що потрібно представити при подачі заявки? Яка фотографія?

З метою забезпечення належної роботи Управління ґміни Кобильніца, треба записатися на прийом за телефоном 59 858 62 00 внутрішній номер 250, з метою забезпечення безперервної роботи Управління.

При подачі заявки на номер PESEL має бути показано наступне:

проїзний документ, карта поляка або інший документ із фотографією, що дозволяє ідентифікувати особу, для осіб віком до 18 років – також документ, що підтверджує народження. Важливо! Документ може бути по терміні дійсності.

Додатково потрібна фотографія, яка відповідає вимогам для ID-картки, т.з.

• кольорову фотографію розміром 35 × 45 мм, зроблену на однорідному світлому фоні,з рівномірним освітленням, що має хорошу різкість і відтворює природний колір шкіри, покриває зображення від верхньої частини голови до верхньої частини плечей, так що обличчя покриває 70-80% фотографії, показуючи людину у фронтальному положені, зберігаючи вертикальну симетрію обличчя та відображаючи зображення обличчя особи, що подає заявку, в спосіб, який не викликає сумнівів:

• людина на фотографії повинна дивитися прямо перед собою і мати природний вираз обличчя, закритий рот, обличчя не вкрите волоссям, видно брови, очі та зіниці,

• людина на фотографії повинна бути представлена без головного убору і без окулярів

з темними окулярами (за деякими винятками).

Якщо у вас немає фотографії, муніципальна служба може надати можливість зробити таку фотографію безкоштовно.

Jak złożyć wniosek o nadanie numeru PESEL dla obywatela Ukrainy uciekającego z tego kraju przed wojną, który przekroczył granicę Polsko-Ukraińską?

Jak złożyć wniosek o PESEL?

Zgodnie z art. 4 ust. 2-21 specustawy wniosek o nadanie numeru PESEL obywatelowi Ukrainy, trzeba złożyć osobiście w siedzibie organu gminy na piśmie utrwalonym w postaci papierowej, opatrzonym własnoręcznym czytelnym podpisem, wypełnionym przez wnioskodawcę albo przez pracownika tego organu na podstawie danych podanych przez wnioskodawcę.

W imieniu osoby nieposiadającej zdolności do czynności prawnych lub posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych ubiegającej się o nadanie numeru PESEL wniosek ten powinien złożyć jeden z rodziców, opiekun, kurator, opiekun tymczasowy, o którym mowa w art. 25 specustawy, lub osoba sprawująca faktyczną pieczę nad dzieckiem.

Podczas składania wniosku pobiera się od osoby, której dotyczy wniosek, odciski palców. Przy czym nie pobiera się odcisków palców od osoby:

1) która nie ukończyła 12. roku życia;
2) od której chwilowo fizycznie nie jest możliwe pobranie odcisków któregokolwiek z palców;
3) od której pobranie odcisków palców jest fizycznie niemożliwe.

Co trzeba okazać przy składaniu wniosku? Jaka fotografia?

W trosce o prawidłowe funkcjonowanie Urzędu Gminy Kobylnica wprowadzony został wymóg umawiania wizyty telefonicznie pod numerem 59 858 62 00. wew. 250, celem ograniczenia występowania blokady Urzędu.

Przy składaniu wniosku o nadanie numeru PESEL należy okazać:

dokument podróży, Kartę Polaka lub inny dokument ze zdjęciem umożliwiający ustalenie tożsamości, w przypadku osób poniżej 18 roku życia – także dokument potwierdzający urodzenie, Co ważne, może być to także dokument unieważniony, a mając na uwadze wyjątkowość sytuacji, w przypadku braku dokumentów należy złożyć oświadczenie.

Do wniosku niezbędne jest także zdjęcie spełniające wymagania jak do dowodu osobistego tj.:

  • kolorowa fotografia o wymiarach 35×45 mm wykonana na jednolitym jasnym tle,
    z równomiernym oświetleniem, mająca dobrą ostrość oraz odwzorowującą naturalny kolor skóry, obejmująca wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii, przedstawiająca osobę w pozycji frontalnej, z zachowaniem symetrii w pionie, i odzwierciedlająca w sposób niebudzący uzasadnionych wątpliwości wizerunek twarzy osoby składającej wniosek,
  • osoba na fotografii powinna patrzeć na wprost oraz mieć naturalny wyraz twarzy, zamknięte usta, twarz nieprzysłoniętą włosami, widoczne brwi, oczy i źrenice,
  • osoba na fotografii powinna być przedstawiona bez nakrycia głowy oraz bez okularów
    z ciemnymi szkłami (z pewnymi wyjątkami).
  • Jeżeli nie posiadasz zdjęcia Urząd Gminy może zapewnić możliwość nieodpłatnego wykonania takiej fotografii.

Zaloguj się

Zarejestruj się

Reset hasła

Wpisz nazwę użytkownika lub adres e-mail, a otrzymasz e-mail z odnośnikiem do ustawienia nowego hasła.