Дітей і млодіж з України в шкільному віці і в віці, який зобов’язує до навчання ( 7-18 років) приймуватимуть до державних шкіл на загальних засадах, які зобов’язують громадян Польщі.

Приймуватимуть до шкіл протягом всього шкільного року, а визначення класу , в якому дитина буде продовжувати навчання, відбуватиметься на підставі повних закінчених років навчання в школі за границею. В Гміні Кобильніца будуть доступні початкові школи ( класи 1-8). На території Повяту Слупського і міста Слупська доступні загальноосвітні школи.

Умови прийому дітей і підлітків з України до початкових шкіл на території Гміни Кобильніца:

  1. Для запису дитини до школи належить написати подання до директора школи. Державна початкова школа в районі, де проживає дитина, яка прибула з-за кордону, приймуватимуть їх з Ужонду. В Гміні Кобильніца функціонує 5 початкових шкіл, а також при кожній з них створено відділи дошкільної освіти:

 – Початкова школа імені Комела Макушинскького в Кобильніці, вул.Глувна 63, 76-251 Кобильніца

Телефон: 59 841 59 17, Електронна адреса: sekretariat@spkobylnica.pl

 – Початкова школа імені Польських Олімпійчиків в Квакові , вул.Слупська 5, 76-251 Кобильніца

Телефон: 59 846 20 80, Електронна адреса: sekretariat@sp-kwakowo.pl

 – Початкова школа імені Яна Кохановського в Кончеві, Кончево, вул.Шкільна 1, 76-251 Кобильніца

Телефон: 59 846 23 85, Електронна адреса: spkonczewo@kobylnica.pl

 – Початкова школа імені Князів Поморських в Слоновіцах, Слоновіци 4, 76-251 Кобильніца

Телефон: 59 846 27 59, Електронна адреса: spslonowice@kobylnica.pl

 – Початкова школа імені Польських Нобелістів в Сицевіцах, Сицевіци, вул.Шкільна 1, 76-251 Кобильніца

Телефон: 59 811 14 21, Електронна адреса: sekretariat@spsycewice.pl

 2. Батьки дітей з-за кордону, які не можуть знайти вільні місця одповіднього класу, можуть звертатися до органів, що керують школами через Загальний Центр Послуг в Кобильніці вул. Водна 20/2, 76-251 Кобильніца , телефон 59 841 59 12 , mail cov@kobylnica.pl про допомогу в пошуку школи з вільним місцем в одповідньому класі.

 3. Приділ класу ( року навчання) відбуватиметься згідно документів, виданих школою з-за кордону, а в випадку відсутності таких документів, на підставі посвідчення від батьків про кількість років навчання. Документи не мушуть бути переведені присяжним перекладачем. Поза тим, батьки дитини можуть звертатися до директора школи з проханням про перенесення дитини до ,, нижчого,, класу, наприклад через вік дитини.

4. Прийом учнів з-за кордону відбуватиметься згідно статуту. Законність перебування учня на території Польщі ( наприклад дозвіл на побут часовий, дозвіл на побут сталий, дозвіл на побут резидента довготермінового Унії Європейської , дозвіл на побут характеру гуманітарного або отримання статусу біженця) не мають значення для можливості прийому до початкових, загальноосвітніх шкіл і інших можливих видів допомоги в науці. 

Допомога для учнів з України

 1. Іноземці, які не володіють польською мовою на рівні, який дозволяє навчання в школі можуть:

 1) навчатися польської мови під час додаткових занять, заняття можуть бути як індивідуальні так і в групах у вимірі 2 години на тиждень на невизначений термін;

2) реалізувати навчання в виді підготовки, де процес навчання буде достосований до їх потреб і можливостей; навчання триватиме рік з можливістю продовження до двух років. Заняття відбуваютимуться в групах по 15 осіб мінімум 20-26 годин на тиждень в залежності від року навчання і типу школи. Протягом процесу навчання учні зможуть реалізувати навчання польської мови а також з інших предметів відповідньо до власних можливостей і потреб.

3) користати з допомоги помічника вчителя, який володіє мовою походження учня; помічник вчителя не мусить мати педагогічної освіти

4) користати з додаткових занять, метою яких є вирівняння знань в науці, які будуть організовані через орган, що керує діяльністю шкіл, не довше як на період 12 місяців.

 2. Дицизію про те, який вид допомоги буде потрібний, приймуватиме директор школи в згоді з органом, що керує діяльністю шкіл. Поза тим, установа дипломатична або консульська країни походження або асоціація культурно-освітня даної народовості матимуть можливість організувати в школі , за порозуміння з директором і органом, що керує діяльністю шкіл, навчання мови і культури країни походження учня. Школа надаватиме безкоштовно приміщення і посібники.

Допомога психолого-педагогічна

 1. Іноземні учні можуть звертатися за допомогою психолого-педагогічною з причин досвіду міграції. Допомога відбуватиметься в формі виявлення і заспокоєння індивідуальних потреб в розвитку і навчанню, а також виявленню індивідуальних особливостей, можливостей психофізіологічних і факторів навколишнього середовища, які впливають на функціонування.

 2. Допомогу психолого-педагогічну в школі організовувати буде директор школи, а запевняти і реалізувати вчителі, вихователі, а також спеціалісти , які реалізують в школі допомогу психолого-педагогічну, зокрема психолог, педагог, логопед, консультанти спеціалізації і терапевти педагогічні. 

 3. Допомога психолого-педагогічна організована та надається у співпраці з батьками учнів, а також може проводитись у співпраці з іншими суб’єктами, наприклад: пораднями психолого-педагогічними, установами підвищення кваліфікації вчителів, іншими школами , позаурядовими організаціями та іншими інституціями і суб’єктами, які діють для розвитку родин, дітей і молоді. Умови організації співпраці встановлюватиме директор школи. Допомога психолого-педагогічна може надаватись також для батьків учнів.

Zaloguj się

Zarejestruj się

Reset hasła

Wpisz nazwę użytkownika lub adres e-mail, a otrzymasz e-mail z odnośnikiem do ustawienia nowego hasła.